Simbol Vage

Informacije o simbolu i vladaru Vage x

VagaSimbol

Simbol Vage

Simbol za Vagu predstavlja vagu ravnoteže, ali također prikazuje zalazeće Sunce u horizontu. Postoje mnogi pogledi na simbol Vage, ali najotkrivajući jedan od svih je pogled na njega kao na prepreku koju treba prevladati. Donja crta simbola predstavlja zemaljski, racionalan pristup koji nema prepreka na putu, ali čini se da je viša linija koja seže do neba golemo brdo koje treba prijeći kako bi se došlo do druge strane vage. Ovo je lijepa poveznica s vezama u njihovom najčišćem obliku, jer je najveća prepreka svakome od nas potpuno razumijevanje svog partnera i druge strane.
VagaVladar

Znak Vaga vlada Venera, naziv su sjajnom planetu dali Rimljani po njihovoj božici ljubavi, ljepote, spola, plodnosti, blagostanja i želje. Ovo božanstvo ima svog prethodnika u grčkoj božici Afroditi, čija uloga nije toliko različita od one Venere.Vladar Vage

Simbol za Veneru sastoji se od kruga i križa ispod njega. Krug predstavlja božanski duh i ukazuje na božanstvo Venere i znak Vage, dok križ označava fizičku materiju i praktičnost i povezan je sa znakom Bika. Povezanost njih dvoje govori o našoj potrebi donošenja božanskog na Zemlju, stvaranja ljepote u našoj fizičkoj stvarnosti i življenja božanske ljubavi u našem svakodnevnom životu.